W żłobie leży

Pliki dźwiękowe należy traktować jedynie jako pomoc w opanowaniu linii melodycznej. Artykulacja i tempo utworu pokazuje i interpretuje dyrygent.

 

sopran

 

alt

 

tenor

 

bas

 

 

Attachments