Wśród nocnej ciszy

Linie melodyczne poszczególnych głosów proszę traktować jedynie jako pomoc do opanowania melodii. Zarówno tempo jak i artykulacja będzie pokazywana przez dyrygenta.

sopran

alt

tenor

bas

Attachments