Żaba

Na dużym żółtym liściu w czasie dżdżu Siedziała żaba czemu właśnie tu, Nie wiedział nikt i żaba chyba też, Nie widziała siedząc żuła perz, Kontemplowała deszcz przeżuwając perz.   A nieopodal żaby kucnął jeż, Dla towarzystwa żabie żuł coś też, W jeżynach nagle żaba rzekła mu, Ja cię „je tame” mój żu żu, Naprawdę „je tame”, chcę cię teraz tu. […]