Architektura romańska

Bardzo proszę przerysować kościół do zeszytu.